PCD Takım Nedir? – PCD Takım İle Yüksek Verimlilik

PCD Takım Nedir?

PCD, Ingilizce Polly Crystal Diamond kelimelerinin baş harflerinden oluşan, yapay ortamda üretilmiş elmas malzemedir. 1789 Yılında Amerika’da doğada bulunan saf elmasın karbon moleküllerinden oluştuğunun keşfedilmesinden sonra yapay elmas üretme üzerine çalışmaları başlamıştır. 1850’li yılların sonlarına doğru Amerika’da saf karbondan oluşan kömürün demir ile beraber 3500 °C kadar ısıtılması sonucu bu konu ile ilgili çeşitli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu şekilde çalışmalar Amerika’da 1941’e kadar sürmüş olup, 1941 yılında General Electric ve Norton firmaları ortak bir çalışma ile karbonu 3000 °C ye kadar ısıttıktan sonra 3,5 Gigapascal basınç uygulayarak yapay elmas üretimini gerçeklestirmişlerdir. 2. Dünya Savaşı nedeni ile kesintiye uğrayan bu çalışmalar, savaştan sonra General Electric firmasında devam etmiş olup, Percy Bridgman’a 1946 yılında Nobel ödülünü getirmiştir. Amerika’da daha çok General Electric çatısı altında yürütülen bu çalışmalar diğer ülkelerde de gizli olarak devam etmiştir. 1953 yılında İsveç’in elektrik üreten firmasında çalışan beş mühendis, 8,4 Gpa basınç üreterek yapay elmas elde etmişlerdir. Bu durum 1980 yılına kadar gizli kalmıştır. 1980’lerden sonra piyasaya daha önce General Electric’te çalışan Koreli bir mühendisin kurduğu IIjin firması ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu firmayı pek çok Çin ve Japon firmaları takip etmiştir.

PCD Nasıl Üretilir?

Günümüzde PCD üretmenin çeşitli yöntemleri mevcuttur. Bunların en yaygını, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında üretmektir. Bu yöntem piyasadaki en hesaplı yöntem olup, kökeni daha önce belirttiğimiz gibi 1800’lü yıllara dayanır. Diğer yöntemler ise kimyasal olarak üretilmekte olup, CVD dediğimiz hidrokarbon gaz karışımlarından elde edilir. Başka bir metod ise; bir kalıbın içerisinde yüksek basınçlı patlama meydana getirip patlamanın ürettiği basınçtan faydalanılarak üretmektir.

PCD Kullanım Alanları

PCD’nin başlıca kullanım alanları aşağıdaki gibidir:
• Kesici Takım Teknolojisi
• Optik Sanayi
• Elektronik Sanayi

Konumuz ile en ilgili kısım, kesici takım sanayinde kullanılmasının yanında, daha çok demir dışı malzemelerin kesilmesinde yoğun olarak kullanılmasıdır. Bu malzemelerden örnek vermek gerekirse;

Alüminyum ve Magnezyum alaşımları,

• Ahşap,
• Karbon fiber malzemeler,
• Bakır ve Çinko alaşımları,
• Bronz ve pirinç alaşımları gibi malzemelerin kesiminde
kullanılabilir.

PCD Avantajları

PCD kullanılmasının bu malzemeler üzerinde çeşitli avantajı vardır. PCD yüksek ısılara dayanıklı bir malzeme olduğu için yüksek kesme hızlarına çıkabilmekteyiz. Bu durum karbüre göre, hız ve hassasiyet konusunda üstünlük sağlamaktadır. Bunun yanı sıra takım ömrü ve yüzey kalitesi konusunda da karbürden çok ileridedir. Tüm bu faktörler yan yana gelince PCD takımlarda verimlilik oldukça yüksek olmaktadır.

PCD Dezavantajları

PCD’nin en büyük dezavantajı fiyatının pahalı olmasıdır. PCD takımları çelik ya da karbür gövde üzerine kaynaklı olarak kullanabilmekteyiz. Bu nedenle üretimindeki zorluklar ve proseslerin fazlalığı fiyatını arttırmaktadır. Ayrıca takım ömrünün uzun olması sebebi ile üretici firmalar bu takımlardaki kâr payını daha yüksek tutmaktadırlar. PCD‘nin diğer bir dezavantajı kırılgan olmasıdır. Özellikle yüksek hızda çalışırken kesilen malzemelerin içerisindeki yabancı malzemelere karşı çok zayıf olup, en ufak bir yabancı madde de uçlar kırılabilmektedir. Diğer bir dezavantajı ise geometrik olarak çeşitli sınırlamaların mevcut olmasıdır. PCD malzemesi düz lameller halinde üretildiği için tasarlanan takımlarda helisel şekilli geometriler kullanılamamaktadır. Ancak son yıllarda karbür takımlara kaplama olarak PCD yapılma çalışmaları olsa da hala pek yaygın değildir. Firma olarak yaptığımız Anahtar Teslim projelerde müşterilerimize daha rekabetçi ve verimli prosesler teslim edebilmek için özellikle alüminyum parça işlemelerde PCD takımları yoğun olarak kullanmaktayız. Konu ile ilgili tecrübeli mühendislerimizin tasarladığı takımlar, kesici takım firmalarına bizim istediğimiz tasarıma uygun şekilde ürettirilerek müşterilerimize teslim edilmektedir.

Etiketler

Yorumlar