fbpx

Havacılık

ELMET “Boeing 737 Doors ” Anahtar Teslim Havacılık Projesi

Uzun yıllar boyunca Boeing 737 uçaklarının kapı montajlarını gerçekleştiren Elmet International Firması, 2008 yılında stratejik bir karar alarak; 5 Eksen CNC Tezgah yatırımı ile parçaların fikstür, işleme ve FAI proseslerini tek çatı altında birleştirecek bir Anahtar Teslim proje ihalesi açmıştı.

Bu kararın alınmasındaki en büyük etkenler; Amerika’dan direkt satın alınarak tedarik edilen parçaların hem çok maliyetli olması hem de bu parçalar için oluşturulan tedarik zincirindeki gecikmelerin, Boeing Firması ile olan projede sürekli riskli bir ortam yaratmasıydı. Proje Teklif Aşaması ve CNC İleri Teknoloji’nin projeye dahil oluşu: 2009 yılı basında Elmet International, CNC İleri Teknoloji Firması ile temas haline geçerek proje teklifi talep etmiştir. Proje teklifi bünyesinde 272 adet Alüminyum parçanın sınıflandırılması, fikstür tasarım ve imalatı, 5 Eksen programlamaların yapılması, uygun makine seçimi ve akabinde Romanya’daki fabrikada parçalar işlenerek FAI sürecinin tamamlanmasını içermektedir.

cnc

Bu çok kapsamlı projeye firmamız, hem uzun yıllardır satışını yaptığımız MAKINO 5-Eksen İşleme Merkezleri ile hem de anahtar  teslim proje çözümlerimiz ile teklif vererek; 2009 yılı ortasında projeyi rakipler arasından açık bir farkla sıyrılarak almıştır. Proje hazırlığı aşamasında Elmet Firması’na tüm parçalar için oldukça hassas zaman çalışması, parçalara uygun makine modelleri ve kaç adet makine gerektiği, fikstür tasarımları ve takımlandırma bilgileri teslim edilerek, 272 parçanın imalat aşamasındaki tüm süreci, hassas bir şekilde hesaplanarak proje için önceden bir takvim hazırlanmış ve müşteriye teslim edilmiştir. Bu tipteki büyük projelerde hassas takvim hazırlamak hem projeyi satın alan firmanın üretim planlaması için hem de maliyetlerin düzgün
analizi için oldukça büyük önem arz etmektedir.

Elmet Romanya Fabrikası’nda Yürütülen Proje Çalışmaları

Proje kabulü sonrasında CNC İleri Teknoloji mühendisleri işlemlerin gerçekleştirilecegi tezgah model ve adetlerini daha önceki çalışmaları temel alarak belirlemişlerdir. Proje kapsamında 3 adet MAKINO MAG1 5 Eksen Yatay İşleme Merkezi, 2 adet  MAKINO a51 5XR 5 Eksen yatay isleme merkezi seçilmiştir. Bunlara ek olarak Alüminyum ekstrüzyon parçalarının işlenmesi için MAKINO J3 3 Eksen yatay isleme merkezi modifiye edilmiş, senkronize çalışan ve X eksenine paralel hareket edebilen döner tabla eklenmis, parça profillerine uygun olacak şekilde sıkma sistemleri tasarlanarak; CNC İleri Teknoloji bünyesinde tüm bu modifikasyon işlemleri tamamlanmıştır.

Makine modellerinin seçimini takip olarak hızlı bir şekilde isleme esnasında kullanılacak olunan fikstürlerin tasarımları yapılmıştır. Proje teklif aşamasında konsept çizim olarak ELMET International Firması’na sunulan fikstürler detay çizimleri tamamlanarak imalat ve test aşamasına geçilmistir. ELMET Boeing 737 Doors projesinde temel olarak 3 tip fikstür kullanılmıştır;

cnc-yer-tutucu-logo-1700x200

Beam Hidrolik Fikstür Sistemi

Dünya’da ilk defa CNC İleri Teknoloji Firması tarafından geliştirilen ve kullanılan pencere tipi hidrolik sıkma sistemine sahip fikstürdür. Bu sistemin en önemli avantajı, büyük ebattaki alüminyum 5 eksen havacılık parçalarında vakum ihtiyacını ortadan kaldırması ve tek bir fikstür ile 33 farklı parçanın işlenebilmesidir. Normal isleme yöntemleri ile her bir parça için 1 adet
manuel, 1 adet vakum olmak üzere 2 fikstür ve ön işlemede dahil olmak üzere toplam 4 bağlama gerekmektedir. Beam hidrolik fikstür ile 1200 x 200 x 80 mm ebatlarındaki 5 eksen alüminyum parça herhangi bir ön işleme tabi tutulmadan fikstüre direk bağlanarak tek operasyonda işlenebilmektedir. Bu sistem seri imalatta hem yüksek tekrarlanabilirlik hem de farklı parçalar için farklı fikstür ihtiyacı olmaması nedeniyle daha kolay otomasyon imkanı sunmaktadır.

Modüler Kule Sistemi

ELMET projesinde kullanılan modüler kule sistemi ile toplam 40 farklı parça tek bir kule üzerindeki 6 yüzeyde yatay ve dikey olacak şekilde 8 fikstür tarafından işlenebilmektedir. Her bir fikstür parça tiplerine göre 4 ile 8 arası farklı parçayı sıkabilme özelliğine sahiptir. Modüler kule yapısı sayesinde bu fikstürler istenilen herhangi bir yüzeye takılarak seri imalatta büyük bir esneklik sağlamaktadır. Proje kapsamında kullanılan 3 adet MAG1 tezgahı üzerinde 1 adet Modüler Kule sistemi bulunmakta ve herhangi bir parça herhangi bir kulenin istenilen yüzeyinde işlenebilmektedir.

Kırlangıç Bağlama Sistemi:

ELMET projesi kapsamında a51 5XR tezgahında işlenecek olan 80 değişik 5 Eksen parça tek bir kırlangıç fikstür ile bağlanarak tek bağlamada işlenmiştir. Kırlangıç fikstür bağlama rijitligi ve farklı parçaların çok hızlı bir şekilde adaptasyonu açısından önemli avantajlara sahip olan düşük maliyetli bir sistemdir.

ELMET projesi kapsamında a51 5XR tezgahında işlenecek olan 80 değişik 5 Eksen parça tek bir kırlangıç fikstür ile bağlanarak tek bağlamada işlenmiştir. Kırlangıç fikstür bağlama rijitligi ve farklı parçaların çok hızlı bir şekilde adaptasyonu açısından önemli avantajlara sahip olan düşük maliyetli bir sistemdir.

NC Programlama ve Parçaların ELMET Romanya Fabrikasında İşlenmesi

2010 yılında tezgahların Romanya’ya kurulmasından sonra tüm fikstür, takım ve gerekli diğer ekipmanlar ELMET fabrikasına gönderilmiş, bu ekipmanların kurulum ve testleri tamamlanarak sistem parça işlemeye hazır hale getirilmiştir. Bütün bu çalışmalara paralel olarak işlenecek programların bir kısmı stok olarak önceden yapılarak kurulum işlemlerinden sonra hızlı bir şekilde isleme ve FAI proseslerine başlanmıştır.

Programlama yapılırken en bastan itibaren parça isleme sürelerinin en kısa tutulacağı agresif işleme sistemleri kullanılmış ve  benzer parçalara hızlı bir şekilde uygulanmıştır. Her mühendis kendi parça grubunun programlamasından, FAI prosesinin  tamamlanmasına kadar aynı parça grubu ile çalışarak edindiği tecrübeyi, kendi parça grubu üzerinde en etkili şekilde kullanmıştır. Buna ek olarak haftalık yapılan toplantılar ile farklı parçaları işleyen mühendisler, edindikleri tecrübeleri  arkadaşlarıyla paylaşarak ortak bir bilgi birikimi havuzu oluşturmuş ve tüm bu bilgi birikimi projedeki her parça için en etkili  şekilde kullanılmıştır.

cnc

2010 yılı sonunda tüm parçaların işlemesi tamamlanarak 2011 basında proje resmi olarak ELMET International Firması’na teslim edilmistir. 2011 yılından günümüze, firma sorunsuz olarak bu parçaları işlemekte ve Boeing’den gelen kapasite arttırımlarına paralel olarak yeni makine ve fikstür yatırımlarına CNC İleri Teknoloji ile birlikte devam etmektedir.