CNC Programlama G Kodları

cnc programlama g kodları

CNC Programlama G Kodları (Hazırlık Fonksiyonları)

Programda sayısal değerlerle birlikte çalışması istenen fonksiyonun G kodu tanımlanır.

G kodlarının detayı daha sonra incelenecektir.

En çok kullanılan CNC Programlama G kodları;

G00 ……….. Hızlı hareket (rapid traverse) komutu

G01 ……….. Doğrusal Kesme (Cutting feed) hareketi

G02 ……….. Saat dönüş yönünde dairesel kesme komutu (Circular Interpolation CW)

G03 ……….. Saat dönüş yönünün tersine dairesel kesme komutu (Circular Interpolation CCW)

G00/G01 ve G90/G91 için,  her iki kod birbirlerini parametre ile İptal  Eder.

Eğer G komutları tablosundan başka diğer G komutları kullanılırsa, alarm meydana gelir.

G kodları aşağıda gibi sınıflandırılır.

 

Sınıf Tanımlama
Tek seferlik G kodları (Grup 00) Bu tür komutlar sadece tanımlandığı satırda aktiftir.
Model  G kodları Bu tür komutlar aynı gruba uygun diğer komutlar boyunca veya bu komutu İptal  eden komut gelene kadar aktiftir.
Kod Grup Fonksiyon
G00 01 Hızlı hareket
G01 Doğrusal Kesme hareketi
G02 Dairesel İnterpolasyon (saat yönü-CW)
G03 Dairesel İnter. (saat yönünün tersine-CCW)
G04 00 Bekleme zamanı
G09 Tam durma
G10 Programlanabilir data girişi
G12 Dairesel Paket Frezeleme CW
G13 Dairesel Paket Frezeleme CCW
G17 02 XY çalışma düzlemi
G18 ZX çalışma düzlemi
G19 YZ çalışma düzlemi
G20 06 Inch ölçüsü girişi
G21 Mm ölçüsü girişi
G28 00

00

00

00

00

00

Referans Noktasına dönüş kontrolü
G29 Referans noktasından dönüş
G31 Atlayana Kadarİlerleme
G35 Otoatik Takım Çapı Ölçümü
G36 Otomatik İş parçası Ölçümü
G37 Otomatik Takım Ofset Ölçümü
G40 07 Takım Yarı Çap telafisinin İptal i
G41 Soldan takım Yarı Çap telafisi
G42 Sağdan takım Yarı Çap telafisi
G43 08 Takım boy telafisi + yönde
G44 Takım boy telafisi – yönde
G47 00 Yazı Yazma
G49 08 Takım boy telafisinin İptal i
G50 11 Ölçeklendirme İptal i
G51 Ölçeklendirme
G52 00 Lokal Koordinat sisteminin tayini
G53 Makina Koordinat sisteminin seçilmesi
G54 14 İş parçası koordinat sistemi 1
G55 İş parçası koordinat sistemi 2
G56 İş parçası koordinat sistemi 3
G57 İş parçası koordinat sistemi 4
G58 İş parçası koordinat sistemi 5
G59 İş parçası koordinat sistemi 6
G60 00 Tek yönlü pozisyonlama
G61 15 Tam durma modu
G64 G61 İptal i
G65 00 Macro programları çağırma
G68 16 Koordinat döndürme
G69 Koordinat döndürme İptal i
G70 00 Kılavuz Deliği Dairesi
G71 00 Kılavuz Deliği yayı
G72 00 Açı etrafında kılavuz deliği
G73 09 Hızlı kademeli delik delme çevrimi
G74 Sol el kılavuz çekme çevrimi
G76 Hassas delik büyütme çevrimi
G77 Ters taraftan hassas delik büyütme
G80 Delik çevrimlerinin İptal i
G81 Delik delme, punta deliği delme çevrimi
G82 Delik delme, delik büyütme çevrimi
G83 Kademeli delik delme çevrimi
G84 Sağ el Kılavuz çekme çevrimi
G85 Kaba delik büyütme çevrimi
G86 Kaba delik büyütme çevrimi
G87 Ters taraftan delik büyütme çevrimi
G88 Kaba delik büyütme çevrimi
G89 Kaba delik büyütme çevrimi
G90 03 Mutlak komut
G91 Eklemeli Komut
G92 00 İş parçası koordinat sisteminin tayini
G93 05 Ters zamanlı kese modur
G94 Dakikadakiİlerleme modu
G95 05 Devirİlerleme
G98 10 İlk başlama Seviyesine Dönüş
G99 R noktası Seviyesine Dönüş
G100 00 Aynalama İptalİ
G101 00 Aynalama
G102 00 Programlanabilir RS-232 ye çıkış
G103 00 Blok tampon limiti
G107 00 Silindirik markalama
G110-G129 12 Koordinat sistemi
G136 00 Otomatik iş parçası ofseti merkezi ölçümü
G141 07 3 boyutlu takım telafisi
G143 08 5 eksen takım boyu telefaisi
G150 00 Genel amaçlı cep frezeleme
G153 09 5 Eksen yüksek hı kademeli delik delme çevrimi
G154 12 İş koordinatları seçimi
G155 09 5 Ekse ters kılavuz çekme çevrimi
G161 09 5 Eksen Delik delme çevrimi
G162 09 5 Eksen noktasal delik delme çevrimi
G163 09 5 Eksen normal kademeli delik delme çevrimi
G164 09 5 Eksen kılavuz çekme çevrimi
G165 09 5 Eksen delik işleme çevrimi
G166 09 5 Eksen delik delme ve durma çevrimi
G169 09 5 Eksen delik işleme ve bekleme çevrimi
G174 00 CCW dik olmayan rijit lavuz çekme
G184 00 CW dik olmayan rijit kılauz çekme
G187 00 Düzgünlük seviyesinin ayarlanması
G188 00 Programı PST’denn al
G234 Takım orta Noktasına kontrol
G254 Dinamik iş parçası ofseti
G255 Dinamik iş parçası ofseti İptal i.

Yorumlar