fbpx

CNC Makinesi İthalat Masrafları Nelerdir?

cnc makinası ithalat masrafları

2019 Yılı CNC Makinesi İthalat Masrafları

Bu yazımızda CNC makinası ithalat masraflarını hakkında gümrükten iş yerine kadar geçen süreci açıklamaya çalısacağız. CIF Istanbul yada CIF Istanbul Serbest Bölgesi olarak yapılan alımlarda; Eğer alım leasing kanalı ile yapılırsa; leasing firmasının yetki verdiği gümrük müşavirlik firması, makinanın ithalatını yapar. Nihai kullanıcı bu sürece dahil olmaz ve masraflar leasing firması tarafından sonradan fatura edilebilir ya da anlaşmaya göre diğer borç ile birlikte vadelendirilebilir. Alım peşin, vadeli akreditif yada satıcıdan vadelendirmeli olarak yapılırsa, ithalatın alıcı tarafından yapılması gerekir. Mal gümrüğe vardıktan sonra vekalet verilecek bir gümrük müşavirlik firması, taşıyıcı firmadan evrakları alarak işlemlere başlar. Gümrükte malın beklememesi için mal gümrüğe gelmeden müşavirlik firmasına karar verilmeli ve ön hazırlıklar yapılmalıdır. Oluşacak Masraflar : Ordino, KDV, Gümrük Vergisi, Ardiye, Nakliye, Gümrük Müşavirliği Hizmet bedeli, vb. kalemler altında adlandırılabilir. 4458 sayılı Gümrük kanunun 27. maddesi hükümlerine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına asağıdaki ilaveler yapılır;

  1. a) Kıymeti belirlenecek malın satış koşulu gereği, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan lisans ücretleri,
    b) İthal mal için Türkiye’deki giriş limanı veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile malın giriş limanı veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve boşaltma giderleri.

GÜMRÜK VERGİSİ, KDV ve ARDİYE HESAPLAMA;

GÜMRÜK VERGİSİ = CIF X İthalat Rejimi Vergi Oranı
• CIF = Mal Bedeli + Navlun + Sigorta olarak tanımlanır.
• Mal bedeli: Fatura üstündeki değerdir.
• Navlun: Taşıyıcı firmadan alınan ordino ekindeki konsimento belgesi üzerinde bulunan değerdir. Bazen nakliye farklı mallar ile aynı partide gelmektedir. Bu nedenle konsimento üzerinde net bir taşıma masrafı veya değeri yoksa navlun değeri mal bedelinin % 10’u üzerinden hesaplanmaktadır.
 Sigorta: (Mal bedeli + Navlun) x %3 emsal veya alınan sigorta poliçesi üstündeki sigorta değeridir.
• Vergi oranı: İthalat Rejimi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına (GTIP) göre belirlenen vergi oranlarıdır.

CIF değer, malzeme ile ilgili bütün belgeler hazır olduktan sonra gümrük giriş beyannamesinin ilgili gümrükte tescil olduğu tarihteki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanmaktadır. 3065 sayılı KDV Kanunu 21. maddesine istinaden ithalatta KDV matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:
a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,
b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.

KDV = KDV Matrahı X %18
• KDV Matrahı: (Mal Bedeli + Navlun + Sigorta + Gümrük Vergisi+ ÖTV + Damga Vergisi + KKDF + Ek Mali Yükler + Ordino Ücreti + Ardiye + Diğer Gider)
• Ordino Ücreti: Taşıyıcı firmaya göre değişmektedir. ( 400 ile 500 TL arası )
• Ardiye Ücreti: Malın ağırlığı/hacime göre çekileceği gününe kadar hesaplanmaktadır.
• Diğer Giderler: Banka ve benzeri masrafların değeri
• GTIP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 46. maddesi hükmü gereği özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemler;
a) Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün,
b) Diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün, içinde tamamlanır.

Örnek Hesaplama
Aşağıda CIF İstanbul ve CIF İstanbul Trakya Serbest Bölgesi olarak örnek hesaplama yapılmıştır.
• Nakliye, sigorta ve çıkış fonu fiyatları mal bedeli, makina ağırlığı, boyutu ve sevkiyat yerine göre farklılık gösterir. Bu hesaplama örnek rakamlara göre yapılmıştır.
• KDV oranı CNC Torna ve Delik Delme, Kılavuz Çekme tezgahlarında ve Frezelerde %8, Diğerlerinde ise %18 dir. (Leasing ile alımlarda %1)
• Hesaplamalar tamamen tahmini değerler üzerinden yapılmıştır, dönemsel olarak değiskenlik gösterebilir.
• Malın gümrükte bekleme süresine göre ardiye tutarı değişkenlik gösterir.

100.000 USD’lık CIF İstanbul olarak alınan bir Dik İşleme Merkezi için oluşacak masraflar şu şekilde hesaplanır;

Döviz Kuru: 5.720 TL
Mal Bedeli: 100.000 USD
(572.000 TL)
Gümrük Vergisi Oranı: %2,7
KDV Oranı: %18 (Leasing ile %1)
Ödeme şekli: Peşin

KDV Matrahı:
CIF: 572.000 TL
GV: 15.444 TL
Damga Vergisi: 97,10 TL
Ardiye: 3.000 TL
Acente ve Lim. Masr. : 4.300 TL
Diger Gider: 1.000 TL
KDV matrahı toplam: 595.842 TL
KDV (%18): 107.251,56 TL

Toplam Ödenecek Vergi:
Gümrük Vergisi: 15.444 TL
KDV: 107.251,56 TL
Damga Vergisi: 97,10 TL
Toplam: 122.792,66 TL

Gümrük Müs. Hiz. : 1.380 TL
Genel Toplam : 124.172,66TL

Not: İç nakliye il ve ilçeye göre eklenmesi gerekmektedir.

100.000 USD’lik CIF İstanbul Trakya Serbest Bölgesi olarak alınan bir Dik İşleme Merkezi için oluşacak masraflar şu şekilde hesaplanır;

Döviz Kuru: 5.72 TL
Mal Bedeli: 100.000 USD
(572.000 TL)
Gümrük Vergisi Oranı: %2,7
KDV Oranı: %18 (Leasing ile %1)
Ödeme şekli: Peşin

KDV Matrahı:
CIF: 572.000 TL
GV: 15.444 TL
Damga Vergisi: 97,10 TL
KDV matrahı toplam: 587.541,10 TL
KDV (%18): 105.757,40 TL

Toplam Ödenecek Vergi:
Gümrük Vergisi: 15.444 TL
KDV: 105.757,40 TL
Damga Vergisi: 97,10 TL

Toplam: 121.298,50 TL

Gümrük Müs. Hiz. : 1.380 TL
Serb. Bölg. Çıkıs Fonu: 5.148TL
Yükleme Hizmeti: 750 TL
Sigorta: 530 TL
Genel Toplam : 129.106,50 TL

Not: İç nakliye il ve ilçeye göre eklenmesi gerekmektedir.

Etiketler

Yorumlar